Onderwijs verrijken met de LesSpiegel

LinkedIn Live

Hoge verwachtingen in het Onderwijs, Burgerschapsonderwijs monitoren en Constructieve Feedback: Hoe bereid je je school daar op voor?

Marco Sombroek vertelt hoe je met een betrokken team het meeste haalt uit jullie leerlingen. Uit recent onderzoek kwam naar voren dat het geven van eigen regie aan leerlingen een positieve invloed kan hebben op de motivatie en het welzijn.

Het onderzoek is nog steeds in volle gang en kijkt naar de effecten van het geven van eigen regie aan leerlingen op de motivatie, het welbevinden en prestaties. Het gaat daarbij om eigen keuzes in wat, wanneer en/of hoe leerlingen leren.

De belangrijkste voorwaarde hiervoor is dat, naast het geven van eigen regie aan leerlingen, ook voldoende structuur en begeleiding geboden wordt. Waarbij gedifferentieerd wordt naar individuele behoeftes van leerlingen.

Met de LesSpiegel ontwikkelen jullie een schooleigen structuur a.d.v. kenmerken en kun je meteen nagaan hoe Burgerschapsonderwijs wordt ervaren door leerlingen.

Tijdens de LinkedIn Live laat Marco best practices zien en kun je meteen een demo voor jouw school aanvragen.

Meedoen? Klik op de link en op Deelnemen en vergeet niet Marco te volgen en te connecten: https://www.linkedin.com/in/marcosombroek/

https://www.linkedin.com/events/onderwijsverrijkenmetdelesspieg7211726398321737728/comments

gerelateerde artikelen