Welkom De Bongerd!

Dank je wel voor je deelname aan deze zelfevaluatie. Jouw schoolleider heeft gevraagd of je wilt meedenken over het onderwerp Burgerschap bij jou op school. Er is geen goed of fout bij deze zelfevaluatie: we doen niet aan waarheidsbevinding maar willen weten welke onderwerpen je in grote, mindere of zelfs kleine mate ervaart op school. 

Al jullie antwoorden samen geven jouw schoolleider hele mooie input. Deze Zelfevaluatie is geopend tot 24 mei 2024. Moet je even nadenken over een stelling? Ga dan met je muis over de blauwe i om voorbeelden op te vragen.

Succes met invullen!

 

LESSPIEGEL Burgerschap Zelfevaluatie Kerndoelen PO De Bongerd (#103)

Domein A | Schoolcultuur

Kerndoel 1 - Schoolcultuur
De school zorgt voor een democratische cultuur

Domein B | Samenleving en democratie

Kerndoel 2 - Diversiteit
De leerling handelt respectvol vanuit kennis over een diverse samenleving

Domein B | Samenleving en democratie

Kerndoel 3 - Democratische waarden
De leerling geeft aan hoe diens handelen verbonden is met democratische waarden

Domein B | Samenleving en democratie

Kerndoel 4 - Maatschappelijke betrokkenheid
De leerling verkent verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan de samenleving

Domein B | Samenleving en democratie

Kerndoel 5 - Democratische betrokkenheid
De leerling verkent hoe die democratisch handelen in dagelijkse situaties kan vormgeven

Domein C | Maatschappelijke vraagstukken

Kerndoel 6 - Maatschappelijke vraagstukken
De leerling weegt af welke mogelijkheden die heeft om ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken te handelen

LesSpiegel

Helpdesk: 0475 57 57 93 – [email protected]